Tuesday, February 26, 2008

swahili for I love you


swahili for I love you
Originally uploaded by lynda_luv
Jambo Hello
Habari gani? How are you?
Nzuri sana I'm fine, Thank you.
Jina lako nani? What is your name?
Jina Lango ni My name is ......
karibu welcome
kwaheri good bye


Jumatatu Monday
Jumanne Tuesday
Jumatano Wednesday
Alhamisi Thursday
Ijumaa Friday
Jumamosi Saturday
Jumapili Sunday

moja one
mbili two
tatu three
nne four
tano five
sita six
saba seven
nane eight
tisa nine
kumi ten

simba lion
tembo elephant
kifaru rhinoceros
chui leopard
kiboko hippopotamus
nyati buffalo
twiga giraffe
punda milia zebra
fisi hyena
swara antelope
sungura hare
mamba crocodile
bwhea jackal
ng'ombe cattle
mbuzi goat
nyoka snake

ndiyo yes
hapana no
asante sana thank you
rafiki friend
mimi me
wewe you
sababu because
hapa here
sasa now
juu up
chini down
yangu It is mine.
tafadhali please
bana man
mama woman
mtoto/watoto child/chlidren
leo today
kesho tommorrow
safari journey
uhuru freedom
nataka I want
sitaki I don't want
mlima mountain
hakuna matata no problem

No comments: