Tuesday, February 22, 2011

Swahili: a universal language of East Africa


Basic Swahili:

Hello - Jambo
Welcome - Karibu
Goodbye - Kwaheri
Yes - Ndiyo
No - Siyo/Hapana
OK - Sawa sawa
Please - Tafadhali
Thank you - Asante
Sorry - Pole
Excuse me - Samahani
No problem - Hakuna matata
What is your name? - Jina lakonani?
My name is ____ - Jina langu ni ___
What's the news? - Habari gani?
Very good - Nzuri sana
Where are the toilets? - Wapi choo?
I don't know - Sijui
I don't understand - Sielewi
Do you speak English? - Una sema KiIngereza?
I speak very little Swahili - Ninasema KiSwahili kidogo sana
Sleep well - Lala salama

Numbers:

zero - sifuri
one - moja
two - mbili
three - tatu
four - nne
five - tano
six - sita
seven - saba
eight - nane
nine - tisa
ten - kumi